CENTRUM STUDIÓW MIGRACYJNYCH

Godło Polski
CENTRUM STUDIÓW MIGRACYJNYCH

AKTUALNOŚCI

O CENTRUM

Centrum Studiów Migracyjnych UŁ powstało na początku 2020 r. Idea powołania ogólnouczelnianej jednostki podejmującej interdyscyplinarne badania nad migracjami zrodziła się wiosną 2019 r. wśród socjologów z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Była ona związana z obserwowanym nieustannie wzrostem liczby cudzoziemców przebywających tak w województwie łódzkim, jak w skali całego kraju. Zjawisko to jest częścią procesu o globalnym zakresie, w ramach którego Polska z kraju tradycyjnie emigracyjnego przekształca się w kraj atrakcyjny dla osiedlania się imigrantów. 

Obserwacje prowadzone na poziomie nauk społecznych wydały się niewystarczające i dlatego do współpracy przy tworzeniu Centrum zaproszeni zostali badacze reprezentujący większość wydziałów uniwersytetu: ekonomiści, demografowie, prawnicy, geografowie, historycy czy politolodzy.

Cele stawiane przed Centrum obejmują m.in.:

  • interdyscyplinarne badania wszelkich przejawów migracji, w tym tych o wymiarze lokalnym i transnarodowym, zarobkowym i uchodźczym, prowadzone z wykorzystaniem różnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych,
  • współpracę badawczą z innymi instytucjami naukowymi z kraju i zagranicy, biznesem, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi,
  • organizację spotkań naukowych, realizację grantów badawczych czy przygotowywanie publikacji i wydarzeń popularyzujących wiedzę o ludzkiej mobilności.

STRUKTURA CENTRUM

SEKRETARZ CENTRUM

mgr Oktawia Braniewicz

BADACZE WIZYTUJĄCY (VISITING RESEARCHERS)

PROJEKTY

Dowiedz się więcej o działalności naukowej CSM.

PUBLIKACJE

Dowiedz się więcej o publikacjach członków CSM.

KONTAKT

Centrum Studiów Migracyjnych UŁ
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, pok. C-025 (budynek Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ)
90-214 Łódź
E: csm@uni.lodz.pl 
T: (+48) 602 122 215