Przestrzenne zróżnicowanie imigracji z Ukrainy i Białorusi. Nowy artykuł Doroty Kałuży-Kopias

Co decyduje o miejscu osiedlenia się w Polsce migrantów z Ukrainy i Białorusi? Dlaczego częściej wybierają dane powiaty? Na te i inne pytania dotyczące przestrzennego wymiaru imigracji do Polski odpowiada Dorota Kałuża-Kopias w artykule "The spatial distribution of economic immigrants from Ukraine and Belarus and the socio-economic development of Polish counties", który właśnie ukazał się w czasopiśmie "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny".

Artykuł ten jest wynikiem realizacji projektu „Polityki władz samorządowych województw łódzkiego i śląskiego wobec imigracji” (finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na lata 2021–2024, nr UMO-2020/39/D/HS5/03186). Więcej informacji o projekcie jest dostępne tu.

Zachęcamy do lektury!