• CENTRUM STUDIÓW MIGRACYJNYCH
  • Ruszyły zapisy na XI Konferencję Komitetu Badań nad Migracjami PAN „Migracje w dobie kryzysów społecznych” (Łódź, 21-23 września 2022)

Ruszyły zapisy na XI Konferencję Komitetu Badań nad Migracjami PAN „Migracje w dobie kryzysów społecznych” (Łódź, 21-23 września 2022)

Tematem przewodnim XI konferencji KBnM PAN są procesy migracyjne w czasach wielości kryzysów, z którymi mierzą się dziś społeczeństwa. Kryzysy to niepożądane i trudne do opanowania zjawiska o charakterze ekonomicznym, politycznym, kulturowym (normatywnym), zdrowotnym czy środowiskowym zagrażające ciągłości i trwałości danego systemu. Cechują się nieprzewidywalnością skutków i różną dynamiką, przez co wywołują powszechny niepokój, a z powodu nierównomiernego zasięgu niejednorodnie oddziałują na otoczenie. Do przywrócenia równowagi wymagane jest podjęcie nadzwyczajnych działań.

Oddziaływanie piętrzących się kryzysów na mobilność ludzką stanowi coraz ważniejszy przedmiot badań. Podczas konferencji interesować nas będą procesy migracyjne będące zarówno przyczyną, jak i konsekwencją przemian gospodarczych (kryzysy gospodarcze, ubóstwo, nierówności ekonomiczne), konfliktów politycznych (wojny, Brexit, kryzys projektu wielokulturowości), kryzysów humanitarnych (uchodźstwo), zmian środowiskowych (zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne) czy wyzwań zdrowotnych (pandemie). Dyskusje będą dotyczyć relacji między migracjami a kryzysami krótkotrwałymi i permanentnymi, nieoczekiwanymi i spodziewanymi, obejmującymi Polskę, Europę czy cały świat. Podczas konferencji podejmowane będą też rozważania dotyczące metodologicznych wyzwań badań migracyjnych w czasie kryzysów (wykorzystanie tradycyjnych i nowych technologii w badaniach).

Planowane wydarzenia:

  • warsztaty metodologiczne dla młodych badaczy i badaczek migracji
  • otwarte posiedzenie Komitetu Badań nad Migracjami PAN
  • debaty nt. migracji w dobie kryzysów społecznych, aktualnych wydarzeń migracyjnych w Polsce i na świecie, migracji w Łodzi i województwie łódzkim
  • wystawa poświęcona migracjom przygotowana przez łódzkich artystów

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów na konferencję Komitetu Badań nad Migracjami PAN, która w tym roku odbędzie się w Łodzi w dniach 21-23 września 2022 r. Konferencja poświęcona będzie „Migracjom w dobie kryzysów społecznych”. Organizatorami tego wydarzenia są Centrum Studiów Migracyjnych UŁ i Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, a partnerami Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi i Urząd Miasta Łodzi.

Członkowie i Współpracownicy Komitetu zaproponowali 25 sesji tematycznych, które obejmują szerokie spektrum zjawisk migracyjnych, w tym i te nawiązujące do bieżących wydarzeń (np. wojna w Ukrainie, kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej). Abstrakt wystąpienia nie powinien przekraczać 100 słów. Referat należy zgłosić poprzez formularz rejestracyjny na stronie konferencji (https://www.uni.lodz.pl/kbnmlodz2022) do dnia 10 czerwca 2022 r.

Zachęcamy również młodsze badaczki i badaczy migracji (głównie studentów ostatnich lat, doktorantów i pracowników nauki do 5 lat po uzyskaniu doktoratu) do udziału w warsztatach metodologicznych. Zgłoszeń (do dwóch na osobę) należy dokonywać również na stronie konferencji do 10 czerwca 2022 r.

Szczegółowe opisy sesji tematycznych i warsztatów, ramowy program konferencji dostępne są na stronie internetowej konferencji.

Zachęcamy do przekazywania tego zaproszenia wśród Państwa Koleżanek i Kolegów.

 

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: kbnmlodz2022@uni.lodz.pl